Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гукалова І.В. МІГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ДЕВАЛЬВАЦІЇ МІСЦЯ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМ

Кисельов Ю.О. ВИТОКИ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОСОФІЧНОЇ ДУМКИ

Коробов В.К. ІНДЕКС ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОСТУПУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ РЕГІОНАЛІСТИКИ

Молікевич Р.С. ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ДОСТУПОМ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Pylypenko I. CLASSIFICATION OF PERIPHERIES IN HUMAN GEOGRAPHY

Підгрушний Г.П. ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ МІСТ ПРИ РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЙ ЇХ РОЗВИТКУ

Покляцький С.А. МЕТОДИКА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ВЕЛИКИХ МІСТ УКРАЇНИ

Саркісов А.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ НА ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С., Яворська В.В. РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

СЕКЦІЯ 2
ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Давидов О.В., Роскос Н.О. МОРФОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИВАСЬКОЇ ЛАГУННОЇ БЕРЕГОВОЇ ОБЛАСТІ

Муркалов А.Б. СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ПЛЯЖЕВОГО МОРФОЛИТОГЕНЕЗА (ОДЕССКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА)

Охременко І.В. ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУВАННЯ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Чемерис С.Л. ДИНАМІКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У МАЛИХ МІСТАХ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Vorovka V.P. THE CONCEPT OF PARADYNAMIC LANDSCAPE SYSTEM IN GEOGRAPHY

СЕКЦІЯ 3
ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ

Гоманюк М.А., Гоманюк К.М. ТИФЛОТУРИЗМ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Добровольська Н.В., Кандиба Ю.І. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Ярьоменко С.Г. МІСЦЕ ПЛЯЖНОГО ГОСПОДАРСТВА КУРОРТНОГО ЦЕНТРУ В ОЗДОРОВЧІЙ РЕКРЕАЦІЇ

Mashkova O.V. TOUR ORGANIZATION IN KHERSON REGION

СЕКЦІЯ 4
ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ

Шуйський Ю.Д. СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ