Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Богадьорова Л.М. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА НА ПРИКЛАДІ ОГН ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Malchykova D.S. TERRITORIAL PLANNING FOR UKRAINIAN RURAL REGIONS: METHODOLOGICAL APPROACHES , PROBLEMS AND PROSPECTS

Нападовська Г.Ю. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В КУРСІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ

Омельченко Н.В. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕБІГУ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підгрушний Г.П. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ

Rudewicz J. DYNAMIKA ROZWOJU EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2000–2012 (KONWERGENCJA REGIONALNA)

СЕКЦІЯ 3
ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Афанасьєва О.О. АНАЛІЗ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Черный С.Г., Поляшенко Н.В. К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСТИМОЙ НОРМЫ ЭРОЗИИ ПОЧВ

СЕКЦІЯ 3
ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ

Бейдик О.О., Мельничук А.Л., Топалова О.І. АДАПТИВНИЙ ТУРИЗМ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ

Марченко О.А. ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ ЯК КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Машкова О.В. ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ РОЗВАГ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Cидорович Є.С. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗСЕЛЕННЯ ФРАНЦУЗІВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ

СЕКЦІЯ 4
ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ

Сонько С.П. БАЛТІЙСЬКО-СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА ГЕОПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА ТА ЗАНЕПАД ЄВРАЗІЙСТВА