Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Підгрушний Г.П., Мезенцев К.В., Мезенцева Н.І. ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Paweł Czapliński DZIAŁANIA INNOWACYJNE W SEKTORZE PRZETWÓRSTWA RYBNEGO W POLSCE

Барановський М.О. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Яворська В.В. Ніколаєва О.І. Шулевський С.О. АНАЛІЗ СТРУКТУРНО-ВІКОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Кисельов Ю.О. ДЕЯКІ РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ

Malchykova D., Ponomareva A., Molikevych R. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SPATIAL PLANNING OF ECO-NET STRATEGIES IN REGIONS WITH HIGH LEVEL OF ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF GEOSYSTEMS

Омельченко Н.В. СПЕЦИФІКА ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ В РІВНІ УРБАНІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Молікевич Р. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ «МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ» З ПОЗИЦІЇ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Бульба Ю. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ ТА КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

ГЕОМОРФОЛОГІЯ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ

Винниченко Г.П., Давыдов А.В., Бровко М.А. АНАЛИЗ ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ АЗОВСКОГО МОРЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЕГО РЕКРЕАЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Давидов О.В., Журавська І.Ю. ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ КАРКІНІТСЬКОЇ ЗАТОКИ

Афанасьєва О.О. ПРОВІДНІ ВИДИ АНТРОПОГЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛЬЄФУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ

Охременко І., Кросенко Я. САДОВО-ПАРКОВІ КОМПЛЕКСИ МІСТА ХЕРСОНА: ПЕРЦЕПЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Сімченко С.В. ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТЕРИТОРІЇ УЗБЕРЕЖЖЯ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ У МЕЖАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ

НОВІТНІ ПІДХОДИ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Ковальова К.І., Нападовська Г.Ю. МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З ГЕОГРАФІЇ