Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Топчієв О.Г., Нефедова Н. Є., Яворська В.В. ВІТЧИЗНЯНА ГЕОГРАФІЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА НОВІТНЬОЇ НАУКОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Shaposhnykov K.S., Osadchiy O.D. CONVERGENT DEVELOPMENT INFOCOMMUNICATION OPERATORS IN THE NATIONAL ECONOMY

Смаль В. ОСНОВНІ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА СТАДІЇ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Гукалова І.В., Молікевич Р.С. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГЕОДЕМОГРАФІЇ ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ В МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Пилипенко І.О. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ «ЦЕНТР – ПЕРИФЕРІЯ»

Мальчикова Д.С. ТЕРИТОРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Омельченко Н.В. ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНОМЕНА УРБАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

ГЕОМОРФОЛОГІЯ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ

Винниченко Г.П., Давыдов А.В., Таджибеков М.Т. РОЛЬ ОЛЕДЕНЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ КОНФИГУРАЦИИ РЕЧНОЙ СЕТИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРНЫХ СТРАН ЮГО-ВОСТОКА СРЕДНЕЙ АЗИИ И РАВНИННЫХ ОБЛАСТЕЙ ЮГА УКРАИНЫ)

Бровко М., Саркісов А. ЗАЛЕЖНІСТЬ РЕЛЬЄФУ ПІВНІЧНОГО УЗБЕРЕЖЖЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ ЙОГО ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ

Меркулова О. АНАЛІЗ ТЕХНОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ У ГЕОСФЕРІ

ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ

Богадьорова Л.М. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Гоманюк Н.А. ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ ПО ХЕРСОНУ И ЮГУ УКРАИНЫ

Машкова О.В., Богадьорова В. ВИДИ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ