Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Богадьорова В.С. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ РЕГІОНУ

Ващенко О.В. ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДОСВІД ПРОСТОРОВОЇ ТИПІЗАЦІЇ

Гукалова І.В. ДО ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ

Логвинова М.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ЗІ СХОДУ УКРАЇНИ

Мальчикова Д.С., Омельченко Н.В. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ПРІОРИТЕТИ УРБАНІСТИЧНОГО РОЗВИТКУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Міщенко О.В. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТАФАЛЬНИХ ЛАНДШАФТІВ

Нападовська Г.Ю. ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Поручинська І.В., Камець Ю.Л. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИННОСТІ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Сільченко Ю.Ю., Семенюк Л.Л. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПРАЦІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сливка Р.Р. ВПЛИВ ЗМІН ДОВКІЛЛЯ НА ҐЕНЕЗУ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

Смаль В.В., Алєшугіна Н.О., Зеленська О.О. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Смирнов І.Г. ГЕОЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ОВЕРТУРИЗМУ

Суптело О.С. ПЕРЕДУМОВИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ХАРКОВА)

СЕКЦІЯ 2
ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гавриленко О.П. КОНФЛІКТИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ВТРАТИ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ

Гелевера О.Ф. БАГАТОРІЧНА ДИНАМІКА КЛІМАТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ КРОПИВНИЦЬКИЙ

Гопченко Є.Д., Бурлуцька М.Е., Романчук М.Є., Мартинюк М.О. СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ВЕСНЯНИХ ВОДОПІЛЬ І ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ РІЧОК УКРАЇНИ

Давидов О.В. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КРИЛАТИЙ МИС»: ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Denysyk H.I., Didura R.V. ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN ROAD LANDSCAPE ENGINEERING SYSTEMS

Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В. МЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ГЕОДИНАМІЧНОГО СТАНУ ЗАКАРПАТСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОГИНУ

Кисельова О.О., Кисельов Ю.О., Сопов Д.С., Сопова Н.В. ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Онойко Ю.Ю., Мовчан С.В. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЛОНЦІВ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІПРО-МОЛОЧНА

Польовий А.М., Божко Л.Ю., Барсукова О.А. ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗМІН КЛІМАТУ НА АГРОКЛІМАТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛУЧНОЇ ТА СТЕПОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 3
ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ

Бєлоусова Н.В. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ЯК СКЛАДНИК ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Добровольська Н.В., Кандиба Ю.І. ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Кузишин А.В., Галицька І.Б. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЧО-ВІДПОЧИНКОВОГО ТУРИЗМУ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Семенко Б.В. ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 4
ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА

Гаврюшенко Г.В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ГЕОГРАФІЇ «УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО» (НА ПРИКЛАДІ РОЗДІЛУ «ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА»)

Підкова О.М., Лаврук Т.М. НАВЧАЛЬНА ГЕОГРАФІЧНА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА ПРАКТИКА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ