Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Богадьорова Л.М. СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Бухта І.О. ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ У М. ЛЬВОВІ

Гаврилюк О.К. АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ОЦІНКИ РІВНЯ УРБАНІЗАЦІЇ: КЕЙС ПІВНІЧНО-СХІДНОГО МАКРОРЕГІОНУ УКРАЇНИ

Гаврюшин О.В., Турчинська А.Р. ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ ПОЛІСОНІМІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ЗАСОБАМИ ГІС

Гринюк Д.Ю. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Грицку В.С. ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНАХ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гукалова І.В. СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРОВАНОГО МІСЬКОГО РОЗВИТКУ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Кисельов Ю.О., Сонько С.П. ЧОРНОМОРСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ БАЛТІЙСЬКО-СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОЇ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ ДОКТРИНИ

Клапчук В.А. ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ ЛЬВОВА

Кобилін П.О. ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ СФЕРИ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Костащук І.І. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ КОНТЕНТ

Логвинова М.О. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ПОКАЗНИК ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Мальчикова Д.С., Ковальова К.І., Лозова Л.В. ВИМУШЕНА ЗМІНА ЗАЙНЯТОСТІ ТА ОСНОВНІ ПОТРЕБИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ВНАСЛІДОК ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ ТА АНЕКСІЇ КРИМУ

Машкова О.В. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ЗАКЛАДАХ РОЗМІЩЕННЯ СЕЗОННОГО ТИПУ НА ПРИКЛАДІ ФОП «КОРАЛ» (М. ГОЛА ПРИСТАНЬ)

Петровська М.А., Петровський С.В. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ МІСТА ЛЬВОВА

Романченко Т.Т. УМОВИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ: РЕГІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сливка Р.Р., Закутинська І.І., Глуханюк Б.В. ПРОСТОРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ДОНБАСУ ПІД ВПЛИВОМ ВОЄННОГО УРБІЦИДУ

Степанець І.О. РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МОЛОДІ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Суптело О.С. МІСТА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ МІСТ (ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ)

Філоненко І.М., Ріпа В.М. СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СЕПАРАТИЗМУ

Хоцевич Н.Д., Коцан Н.Н. СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шулевський С.О. ВИКОРИСТАННЯ ПРАВИЛА «РАНГ – РОЗМІР» У ДОСЛІДЖЕННІ МІСЬКИХ СИСТЕМ РОЗСЕЛЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НОВОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 2
ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бургаз О.А., Верлан В.А., Тітяпкин А.С. ОЦІНКА НАДХОДЖЕННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ЧОРНЕ МОРЕ ЗІ СТОКОМ ГОЛОВНИХ РІЧОК

Давидов О.В., Котовський І.М., Ціомашко О.В., Герасимчук А.М. АНАЛІЗ МОРФОГЕНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОСИ-ОСТРОВА ДЖАРИЛГАЧ

Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ ВАРІАЦІЙ АЕРОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА СЕЙСМОТЕКТОНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ГЕОЛОГІЧНИХ СТРУКТУРАХ

Мартинюк В.О., Зубкович І.В. ЛАНДШАФТНО-ГЕОГРАФІЧНА МОДЕЛЬ БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ ОЗЕРА КРИМНЕ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КАДАСТРОВОГО ПАСПОРТА

Мельничук А.Л. ПРОСТОРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Молочко А.М., Молочко М.А. КАРТОСЕМІОТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КАРТОГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗМІСТУ ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

Охременко І.В., Чернишова К.В. СУЧАСНІ МОРФОКЛІМАТИЧНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИХ ПІСКІВ

Сопов Д.С. СТРУКТУРА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ФОРМУВАННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН, ДИНАМІКА

Тамбовцев Г.В., Хрущ Ю.Н., Смолинская М.А., Здоренко А.В., Ордян Л.Л. РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОННОЙ ПЛАНИРОВКЕ

Чебанова Ю.В. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ КЛЮЧОВИХ ДІЛЯНОК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕКЦІЯ 3
ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ

Бєлоусова Н.В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ «РЕАБІЛІТАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ»

Велиева Гюнель КЛИМАТ В РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Гурова Д.Д. СУЧАСНА ГЕОГРАФІЯ ТУРИСТСЬКИХ ПРИБУТТІВ ТА СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Зюзін С.Ю., Андрейчук Ю.М., Рожко І.М., Матвіїв В.П. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ПОЛОНИНАХ МАСИВУ ЧИВЧИН УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Ільїна О.В., Бояр Л.П. МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК «LUTSK CITY GUIDE»: ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Король О.Д. ЕКОНОМІЧНИЙ ЧИННИК РОЗПОДІЛУ ІНОЗЕМНИХ (В’ЇЗНИХ) ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ

Машкіна В.В., Салімон С.С. КІНОТУРИЗМ – ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

Нестерчук І.К. ВІДБИТКИ ХАРЧУВАННЯ ПОЛІЩУКІВ НА ТЛІ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБЛАСТІ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ

Пандяк І.Г. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ

Смирнов І.Г. УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ГЕОМАРКЕТИНГУ ТУРИЗМУ В ІСТОРИЧНИХ МІСТАХ: ПРОДУКТОВИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Тищенко С.В. СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НЕТРАДИЦІЙНОЇ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

СЕКЦІЯ 4
ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ

Гуров О.І., Ткаченко Р.П. «ЛИСТИ З ЧУЖИНИ» Я. ОКУНЕВСЬКОГО: ГЕОГРАФІЯ І ГЕОПОЛІТИКА