Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Барановський М.О., Барановська О.В., Гребень А.О. ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ І ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЗАЛЕЖНОСТІ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ

Бєліков В.О. ПРОБЛЕМИ ПЕРИФЕРІЙНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ПІВНОЧІ ЛУГАНЩИНИ

Богадьорова Л.М. РОЛЬ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Гукалова І.В. МЕТОДИЧНИЙ РЕСУРС ГЕОГРАФІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНИХ МОНІТОРИНГОВИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Гусєва Н.В., Задєсєнцев О.М. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СЄВЄРОДОНЕЦЬКО-ЛИСИЧАНСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ В НОВИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЯХ

Доценко А.І. СІЛЬСЬКЕ РОЗСЕЛЕННЯ В КИЇВСЬКОМУ РЕГІОНІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Заячук М.Д. КЛАСИФІКАЦІЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Нємець К.А., Кравченко К.О., Вірченко П.А. ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Лейберюк О.М. ТРАНСПОРТНА ДОСТУПНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ДО ЦЕНТРІВ ГОСПІТАЛЬНИХ ОКРУГІВ (КОНКРЕТНИЙ АНАЛІЗ НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛ.)

Омельченко Н.В. ТИПІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА РІВНЕМ ТА ОСОБЛИВОСТЯМИ ЇХ УРБАНІЗОВАНОСТІ: ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ

Поручинська І.В., Поручинський В.І., Слащук А.М. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ ЄВРОРЕГІОНУ «БУГ»

Сільченко Ю.Ю., Семенюк Л.Л., Зарубіна А.В. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТРАНСПОРТНОЇ ДОСТУПНОСТІ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сонько С.П. ВИРОБНИЧА ТИПОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ: СТАРА ПРОБЛЕМА, ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПРОЕКТ

Тодоров В.І. ОСОБЛИВОСТІ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНІВ КОМПАКТНОГО РОЗСЕЛЕННЯ БОЛГАР В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕТНОГЕОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ

Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С., Пилипенко І.О., Яворська В.В. СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА НОВІ ПІДХОДИ У ВИЗНАЧЕННІ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ГЕОГРАФІЇ: КОНЦЕПЦІЯ ДОВКІЛЛЯ

Чуєв О.С., Костріков С.В. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОВІДНИКА 2ГІС ТА ГІС-ПЛАТФОРМИ ARCGIS ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

СЕКЦІЯ 2
ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Веселова О.А. РЕЛЬЄФ ТА ГРУНТОВИЙ ПОКРИВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я: ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ

Ігнатишин В.В., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В. ЗВ’ЯЗОК ГІДРОГЕОЛОГІЧНОГО ТА ГЕОДИНАМІЧНОГО СТАНІВ ЗАКАРПАТСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОГИНУ

Кисельов Ю.О. ДО ПРОБЛЕМИ ОСНОВНОГО ПОНЯТТЯ ГЕОГРАФІЇ

Луцкіна І.В. КЛАСИФІКАЦЇЯ БІОТОПІВ ЛЕСОВИХ ВІДСЛОНЕНЬ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Лущик А.В. ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЬОДОВИКОВОГО РЕЛЬЄФУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Мартинюк В.О. ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ ОЗЕРА ВЕЖИЦЬКЕ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ)

Naghiyev Elnur THE ANALYSIS OF ECOLOGICAL SITUATIONS OF WATER RESOURCES OF SHIRVAN CITY OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Пясецька С.І., Гребенюк Н.П., Щеглов О.А. СУЧАСНИЙ СТАН ПОЛЯ ВІДКЛАДЕНЬ ОЖЕЛЕДІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ЗИМОВІ МІСЯЦІ 2001–2015 РР. ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ У ЙОГО ПРОСТОРОВИХ ЗМІНАХ ВІДНОСНО КЛІМАТОЛОГІЧНОЇ СТАНДАРТНОЇ НОРМИ 1961–1990 РР.

Лоєва І.Д., Снісаренко В.В. ЧАСОВІ ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДІОКСИДУ АЗОТУ В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ М. ОДЕСА

СЕКЦІЯ 3
ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ

Бучко Ж.І. ТЕНДЕНЦІЇ ТУРИЗМУ ТА ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ

Ільїна О.В., Бояр Л.П., Ткачук Т.В. ТУРИСТИЧНИЙ БРЕНД ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ІМІДЖУ І ТУРИСТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УКРАЇНИ

Король О.Д. В’ЇЗНІ ТУРИСТИЧНІ ПОТОКИ ТА ІНОЗЕМНА ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ (АТРАКТИВНІСТЬ)

Медвідь Л.І. РОЛЬ СУВЕНІРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО РЕГІОНУ

Нестерчук І.К. ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ: МЕТОДИЧНА ПЛАТФОРМА

Ніколаєва О.І. ФОРМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ

Онойко Ю.Ю. ПЕРЕДУМОВИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пандяк І.Г. СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ РИСИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА У ЛЬВОВІ В АВСТРІЙСЬКИЙ ТА АВСТРО-УГОРСЬКИЙ ПЕРІОДИ (1772–1918 РР.)

Смирнов І.Г. ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УРБОТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)

Чир Н.В., Качаровський Р.Є. ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Яворська В.В., Коломієць К.В., Сич В.А. ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ РЕГІОНУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

СЕКЦІЯ 4
ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА

Байтеряков О.З. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТВОРІВ ЖИВОПИСУ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ