Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
СУСПІЛЬНО-ГЕОРРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Афанасьєва О.О. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ: АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Pałka Michał, Kozak Ihor, Kociuba Piotr ANALIZA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Козак Т.І. ВІДОБРАЖЕННЯ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Мальчикова Д.С., Коробов В.К., Саркісов А.Ю. ІНТЕГРАЛЬНИЙ ІНДЕКС В ОЦІНЮВАННІ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ: НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

Машкіна В.В., Рубашенко Є.В. ТЕРИТОРІАЛЬНО-ЧАСОВІ ЗМІНИ УРБАНОНІМІЧНОГО ПРОСТОРУ МІСТА ХАРКОВА

Нападовська Г.Ю., Пилипенко І.О. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СКЛАДНИКІВ ФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В ДОСЛІДЖЕННІ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ТИПУ «ЦЕНТР- ПЕРИФЕРІЯ»

Нємець Л.М., Телебєнєва Є.Ю., Барило І.М. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ХОРОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Омельченко Н.В. ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ПРАВИЛОМ «РАНГ- РОЗМІР»

Перегуда Ю.А. ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В МЕЖАХ СТОЛИЧНОГО МАКРОРАЙОНУ УКРАЇНИ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Сегіда К.Ю., Кравченко К.О. ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ(НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ)

Смаль В.В., Кокоть В.О. СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ

СЕКЦІЯ 2
ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ільїна О.В., Пасічник М.П. ОЗЕРО ПРИБИЧ: ЛІМНОЛОГО-ГЕОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Кирилюк С.М., Кирилюк О.В. ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНУ ЮЛІЙ ЦЕЗАР У МЕЖАХ ВИДИМОЇ ПІВКУЛІ МІСЯЦЯ

Мартинюк В.О. КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ОЗЕРНО-БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ ПРИРОДООХОРОННОГО ТИПУ

Микитчин О.І. МОДЕЛЮВАННЯ СТУПЕНЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ В РОЗРІЗІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ОДИНИЦЬ (НА ПРИКЛАДІ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

СЕКЦІЯ 3
ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ

Колотуха О.В. ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНІ ДЕСТИНАЦІЇ УКРАЇНИ

Мирош М.В. ПАМʼЯТКИ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ

Новикова В.І ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ В РЕКРЕАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Топчієв О.Г., Яворська В.В., Ніколаєва О.І. РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ ОГЛЯД

Ховалко А.Б КАРТОГРАФУВАННЯ КАРСТОВИХ ПЕЧЕР ПОДІЛЛЯ З МЕТОЮ ТУРИСТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Ярьоменко С.Г НАРОДНА САКРАЛЬНА АРХІТЕКТУРА УКРАЇНИ ЯК РЕСУРС ДЛЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ

СЕКЦІЯ 4
ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА

Вішнікіна Л.П. КОМПЕТЕНТНІСНО-ФОРМУВАЛЬНИЙ УРОК ГЕОГРАФІЇ