Умови публікації наукових статей  

Для публікації статті у науковому журналі № 9/2018 необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу не пізніше 12 жовтня 2018 року такі матеріали:

  • довідку про автора;
  • статтю, оформлену згідно вказаних вимог;
  • авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 200 слів) (відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»).

Редакційна колегія наукового вісника перевіряє статті на плагіат, а також рецензує їх (вид рецензування - внутрішнє анонімне). У разі вдалого проходження перевірки авторам надсилаються реквізити для оплати публікаційного внеску. В іншому випадку стаття повертається на доопрацювання.

  • Після рецензування статті необхідно надіслати відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору.

Увага! Статті студентів приймаємо до опублікування тільки у співавторстві з науковим керівником.

Поштова розсилка видання запланована на 12 грудня 2018 року.

Матеріали необхідно надіслати в електронному вигляді на адресу: editor@gj.kherson.ua.

Приклади підпису файлів: Верхов_Інформація_про_автора, Верхов_стаття, Верхов_квитанція, Верхов_Реферат.

Контактна інформація

Факультет біології, географії і екології
Херсонського державного університету
м. Херсон, вул. Університетська 27
Україна, 73000
Телефон редакції: +38 (098) 58 16 513
Електронна пошта: 
editor@gj.kherson.ua
Сторінка вісника: 
www.gj.kherson.ua
Сторінка університету: 
www.kspu.edu